Interaktív tábla

Interaktív tábla I. A kommunikációval foglalkozó kutatók felméréseiből kitűnik, hogy az emberi tapasztalás 83%-ban a vizualitásra alapul, a többi érzékszervünket csak lényegesen kisebb mértékben használjuk.
Így információátadásunk minősége, figyelemfelkeltő képessége az oktatásban és az üzleti életben kulcsfontosságú. Egy rossz tanítási óra, vagy prezentáció az eredeti céllal szemben akár ellentétes hatást is kiválthat.
Az interaktív termékek új dimenziót nyitnak ezen a területen. Napjainkra adott egy új technológia, amely a hagyományos, gyakran "száraz" előadást nyújtó krétás-, fehér, vagy flipchart tábla, fóliás írásvetítő, TV-n nézett video, vagy projektoros számítógépes prezentáció minden előnyét biztosítja, és egyben hátrányait kiküszöböli, de új kihívások elé is állítja pedagógus társadalmat.
Az új eszköz és kiegészítőik használatával az oktatás is megújulhat. Ennek a célnak az eléréséhez proaktivitás szükséges: meg kell ismerkedni a táblával, annak lehetőségeivel, módszertanával, és a tanároknak igyekezni kell beilleszteni saját pedagógiai eszköztárába, hogy annak használata hatékony legyen az időérzékeny tanítási folyamatban.
Fontos, hogy a pedagógusok elsajátítsák a táblák használatának módszertanát mielőtt az ténylegesen bekerül a közoktatásba, ellenkező esetben csak az iskolákban kihasználatlanul álló drága felszerelés lesz, és nem a motivációt erősítő, a megtanító folyamatokat és a hatékonyságot javító interaktivitást biztosító prezentációs eszköz.

Az interaktív tábla használatával a tanórák szórakoztatóbbak lehetnek, a diákok és pedagógusok egyaránt motiváltabbakká, az órák frontálissága együttműködővé válhat.

Ismerkedjünk meg néhány a táblával kapcsolatos alapfogalommal

Interaktív tábla:
Interaktív tábla II.Az interaktív tábla olyan, a pedagógiai folyamatban is jól hasznosítható IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel (és projektorral), hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak.
Az interaktív tábla használata elsősorban a konstruktivista pedagógiának kedvez. Olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat.

A táblákat többféle paraméter jellemzi, és mint minden számítástechnikai hardver eszköznél, itt is folyamatosan jelennek meg újdonságok. Alapvetően kétféle típusa létezik a táblának, egyik, amikor a vásárláskor egy valóságos táblát kapunk, a másik pedig, amikor egy kiegészítő eszközt, amely a fehértáblánkból varázsol interaktív táblát. A táblák különböző elveken működnek, ebben a cikkben azonban ezt nem részletezzük, inkább a pedagógiához hozzáadott lehetőségeit mutatnánk be.

Képzeljük el a táblát úgy, mint egy hatalmas érintőképernyőt, amelyet az utolsó padban ülő diák is jól lát. A hardver eszközöket a szoftver köti össze, amelynek a feladata kezelni a perifériát. A különböző cégek által forgalmazott táblákhoz készített szoftverek is különböző tudással rendelkeznek, azonban van néhány általánosítható funkció, amit minden táblaszoftvernél megtalálunk.

Kalibrálás:
A projektor és a tábla összehangolására van először szükség. Ezt a folyamatot nevezzük kalibrálásnak. A táblát kétféleképpen lehet elhelyezni az iskolában: fixen rögzítetten, illetve mozgatható eszközként. Az első esetben, ha a projektor is rögzítet, akkor a kalibrálást egyszer kell végrehajtani, míg a többi esetben a mobilitás miatt minden alkalommal. Ez nem egy bonyolult folyamat, csak a táblára vetített pozicionáló pontokat kell a számítógép számára értelmezhető bemeneti adatként megérinteni a kezünkkel, vagy a speciális tollal.

Capture:
A táblára írt adatok elmenthetőek. A táblán lévő adatok, vagy csak egy részük elmentése háttértárolóra a capture.

Lebegő eszköztár használata:
Ha a számítógép vezérlését szeretnénk a tábláról, mint bemeneti perifériáról megoldani, akkor általában ezt a tábla szélén lévő, vagy egy lebegő eszköztár segítségével és/vagy a tollak használatával tehetjük meg.
A lehetőségek tárháza ezzel kibővül, hiszen minden, amit a számítógéppel meg lehet oldani az a tábláról is megoldható lesz. Így kezelhetőek lesznek a tábláról a digitális formában lévő adatok, szoftverek, kivetíthetőek lesznek az animációk, videók, fotóalbumok. Böngészhetővé válnak a táblán az internetes tartalmak. Kivetíthetőek a már megszokott jól használható multimédiás CD-k.
Az interaktivitás a lényeg azonban, hogy mindezt a diákok a táblánál tudják kezelni!

Folyamat rögzítése megszokott formátumokban:
A különböző tábláknál lehetőség van munkánk egyes fázisainak rögzítésére. Ezáltal biztosított a folyamat bemutathatósága. Ez a tábla egyik nagy előnye. Az órán, a táblán végzett tevékenység rögzítésével, az iskolai weboldalra kitéve azt a diákok számára nyomon követhetőek lesznek az órai folyamatok. Esetleg a hiányzó diákoknak is segítséget ad a tananyag pótlásához. A táblák szoftverei a mentés során különböző állományformátumokat használnak, például prezentációs vagy HTML formátumot. A pontos formátumokra a vásárlás előtt a táblák forgalmazóinál célszerű rákérdezni.

Gyűjtemények használata:
A táblagyártók a táblaszoftverhez általában biztosítanak az oktatásban jól használható tartalmakat a saját szoftverükbe építve, melyek tovább bővíthetőek. Használhatunk sablonokat, háttereket, például négyzetrácsossá tehető az interaktív tábla, vagy vonalassá, illetve akár kottázásra alkalmassá, stb...


Hozzászólások:

Barta Gergely (0)
Bátori Gabriella (0)
Bíróné Úri Márta (0)
Bernáth Viktor (0)
Borbás Zsolt (0)
Buzainé Hanus Krisztina (0)
Császi Csaba (37)
dr.Beszéné Zöld Judit (0)
Erdős Győzőné (0)
Fűtő Mariann (0)
Ferenczi László (0)
Forgóné Stupek Ilona (0)
Gólya Tamás (0)
Hauser Zoltánné (1)
Hoffmanné Varga Ildikó (0)
Ivacs Ferenc (0)
Kalló Zsolt (5)
Kelemen Annamária (0)
Kupihárné Bata Szilvia (0)
Laborcz Tibor (0)
Lászkáné Czakó Anita (0)
Lukácsné Lengyel Marianna (0)
Márföldiné Béres Zsuzsa (0)
Mészáros Tímea (0)
Mészárosné Székely Gyöngyi (0)
Mezei Sándorné (0)
Molnárné Orosz Tóth Edina (0)
Nagy András (2)
Nagyné Fóris Katalin (0)
Nagyné Herczeg Éva (0)
Némethné Duncskó Dóra (2)
Pap Zoltán (28)
Patkó Gábor (0)
Pócs Mária Magdolna (0)
Pethesné Matúz Timea (0)
Pusztai Eszter (0)
Sándor József (2)
Sándorné Halász Erzsébet (5)
Siroki Zsuzsanna (1)
Szűcsné Hütter Eszter (0)
Szilvási Istvánné Váradi Erzsébet (0)
Szittáné Gyevnár Éva (0)
Tarjányiné Szűcs Zita (0)
Tóth Ágnes (1)
Tóthné Szük Erzsébet (22)
Vadon Mónika (0)
Varga Éva (0)
Varga Katalin (0)
Vágásiné Vajda Rózsa (0)
Vendég (0)
Villangó Pálné (1)